E-PRAWO

Oferowanie usług lub sprzedaż przez Internet to złożona dziedzina. Rozwija się ona w Polsce w bardzo dużym tempie. Szeroka oferta produktów w różnych branżach, szybkość i wygoda, niższe ceny, płatności online to główne przyczyny sukcesu całego sektora E-commerce.

Niezbędna jest jednak znajomość prawa w tym skomplikowanym sektorze. Aby uniknąć niepotrzebnych konsekwencji prawnych i finansowych, dla oceny odpowiedzialności prawnej fundamentalne znaczenie ma to, w jaki sposób i między kim doszło do zawarcia umowy.

Absolutne minimum

Regulamin

Polityka prywatności

Polityka Cookies

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający sprzedaż bądź świadczenie usług za pośrednictwem Internetu zobowiązany jest do stworzenia prawidłowej dokumentacji, która określa zasady prowadzonej sprzedaży lub świadczenia usług. Zgodnie z obowiązującym prawem absolutne minimum stanowią: regulamin, polityka prywatności oraz polityka plików cookies.

Dokumenty powyższe powinny być umieszczone na stronie internetowej serwisu e-przedsiębiorcy w celu umożliwienia zapoznania się z nimi każdej osobie odwiedzającej stronę. Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się

 Błędy w dokumentacji lub niespełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa są traktowane jako próba oszukania klientów, zwłaszcza w odniesieniu do konsumentów, tj. osób dokonujących zakupu niezwiązanego z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Zobacz więcej

BEZPŁATNY AUDYT PRAWNY SERWISU

Oferujemy bezpłatny audyt regulaminu i innych dokumentów (polityka prywatności, polityka plików cookies, chetboxy) pod katem obowiązujących przepisów.
Sprawdzamy między innymi:

 • Czy regulamin nie zawiera klauzul niedozwolonych i czy zawarte są w nim informacje wymagane przez obowiązujące przepisy

 • Czy spełnione zostały wymogi informacyjne wobec konsumentów, czy wprowadzono zmiany na stronie sklepu zgodnie z obowiązującym prawem

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków przedstawimy propozycję koniecznych zmian.

Skontaktuj się

OBSŁUGA PRAWNA SERWISU

ZAKRES PODSTAWOWY

Weryfikujemy oferowane przez przedsiębiorcę usługi oraz związane z nimi procesy. Następnie przygotowujemy stosowną dokumentację obejmującą:

 • Regulaminy serwisu internetowego lub sklepu internetowego (wraz z odpowiednimi załącznikami)

 • Politykę prywatności cookies

 • Stosowne zgody (checkboxy)

 • Wzory umów

Skontaktuj się

ZAKRES PEŁNY

W tej opcji czynności określone w zakresie podstawowym rozszerzamy o:

 • Doradztwo związane z bieżącą działalnością obejmujące m.in. wybór najbardziej optymalnej formy organizacyjnej

 • Doradztwo dotyczące prawa autorskiego oraz czynów nieuczciwej konkurencji

 • Sporządzanie i opiniowanie umów z dostawcami usług dla branży e-commerce takich jak umowa na wykonanie strony internetowej, umowa pozycjonowania serwisu itp.

 • Prowadzenie sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami w sprawach związanych z reklamacją lub zwrotem towaru, a także w sprawach związanych z rozliczeniem stron po odstąpieniu od umowy

Skontaktuj się

AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO

Przeprowadzany przez nas AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO obejmuje m.in.:

 • Funkcjonalny opis wszystkich procesów angażujących dane osobowe (na czym polegają, czemu służą itp.)

 • Zbadanie zakresu i celów, w jakim dane są przetwarzane

 • Określenie rodzajów wykorzystywanych danych (w tym danych wrażliwych)

 • Zbadanie kategorii osób, których te dane dotyczą (klienci, pracownicy, kontrahenci itp.)

 • Zbadanie odbiorców, którym dane są przekazywane (np. Biura rachunkowe, usługodawcy „hostingowi” itp.)

 • Zbadanie okresów, przez jakie dane są przechowywane

 • Określenie zasobów, na których jest oparte przetwarzanie danych (ludzie, sprzęt, oprogramowanie, papierowa dokumentacja)

 • Wyodrębnienie zbiorów danych (baza klientów, archiwum obsługi klienta itp.)

Skontaktuj się

OBSŁUGA PRAWNA RODO

Weryfikujemy, czy wszystkie przetwarzane dane i związane z nimi procesy są niezbędne i proporcjonalne, a także czy wszystkie procedury zabezpieczają prawa osób, których dane są przetwarzane. Następnie przygotowujemy stosowną dokumentację obejmującą m.in.:

 • Wzory stosownych zgód i informacji

 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 • Politykę ochrony danych osobowych

 • Rejestr czynności przetwarzania danych

Więcej na odo.lublin.pl

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.

Norbert Murdza

Radca prawny   507 019 130

Dagmara Wójcik – Murdza

Radca prawny     507 019 125

Beata Malec – Poznańska

Radca prawny     505 102 220

Napisz do nas:

biuro@krp.pl

Odwiedź naszą stronę internetową

www.krp.pl

Po zapoznaniu się z Obowiązkiem informacyjnym RODO i Polityką prywatności: